Der er 1 måneds opsigelse, der skal ske skriftligt, dette gælder begge veje rundt.

Juli måned kan dog IKKE opsiges, så bliver pladsen opsagt pr.31.5 er det med virkning fra pr.31.7